De jury van de Stichting Nederlandse Biografieprijs wordt in 2024 gevormd door:

Prof. dr. Frits van Oostrom, voorzitter

Prof. dr. Frits van Oostrom is emeritus universiteitshoogleraar te Utrecht, gespecialiseerd in middeleeuwse letterkunde. Zijn boek Maerlants wereld won de AKO Literatuurprijs 1996. Zijn boek Nobel streven (2017), een biografie van de laat-veertiende-eeuwse ridder Jan van Brederode, werd bekroond met de Libris Geschiedenis Prijs 2018 voor het beste historische boek. Zijn meest recente boek is De Reynaert. Leven met een middeleeuws meesterwerk, verschenen in mei 2023 en bekroond met de Gerrit Komrijprijs.

Adriana Esmeijer

dr. Adriana Esmeijer is beroepscommissaris, bestuurder en zelfstandig adviseur, en verbonden aan diverse organisaties, waaronder NOS, NWO, Elisabeth Strouven Fonds, Van den Berch van Heemstede Stichting, Nationaal Expertisecentrum Wetenschap & Samenleving en de Nationale Goede Doelen Loterijen. Van 2001-2020 was zij directeur van het Cultuurfonds.

Prof. dr. Ineke Sluiter (foto: Inge Hoogland)

Prof. dr. Ineke Sluiter is Leids Universiteitshoogleraar en hoogleraar Griekse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden. Zij is gespecialiseerd in antieke en middeleeuwse ideeën over taal en retorica, en leidt een onderzoeksprogramma over innovatie in de klassieke oudheid (‘Anchoring Innovation’). Zij is Spinozawinnaar en oud-president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Meest recente publicatie: Woordenboek Grieks/Nederlands (www.woordenboekgrieks.nlWoordenboek Grieks/Nederlands | Amsterdam University Press (aup.nl)).

Drs. Marlies Veldhuijzen van Zanten

Drs. Marlies Veldhuijzen van Zanten is oud-voorzitter van de Stichting Nederlandse Biografieprijs. Bestuurder en arts in de zorg. Was staatssecretaris VWS in het kabinet Rutte I. Bestuurlijk actief bij diverse organisaties die maatschappij en wetenschap verbinden.

Prof. dr. J. Th. (Joep) Leerssen

Prof. dr. Joep Leerssen is emeritus hoogleraar aan de UvA en de Universiteit Maastricht. Zijn onderzoek ligt op het terrein van de vergelijkende literatuurwetenschap en de cultuurgeschiedenis, met name de geschiedenis van de geesteswetenschappen en van het nationale denken. Zijn werk op dit gebied werd bekroond met o.m. de Spinozapremie en de Mme de Stael Award.