REGLEMENT DE NEDERLANDSE BIOGRAFIEPRIJS

1. Algemeen

 • De Nederlandse Biografieprijs (hierna te noemen: de “Biografieprijs”) wordt behartigd door het bestuur van de Stichting Nederlandse Biografieprijs (hierna te noemen: “de Stichting”).
 • De Biografieprijs is een prijs voor biografische boeken, die tweejaarlijks uitgereikt wordt.
 • Het bestuur van de Stichting stelt een deskundige jury aan van minimaal vijf leden en zal de jury vragen om een beslissing te nemen. De voorzitter van de jury heeft stemrecht.
 • De jury komt tot haar oordeel op grond van een juryreglement, vastgesteld door het bestuur van de Stichting.
 • De jury zal het bestuur van de Stichting allereerst op de hoogte stellen van haar conclusie.
 • De jury is niet bevoegd haar aanbevelingen openbaar te maken. Het bestuur zal het advies van de jury overnemen en dit schriftelijk berichten aan iedere deelnemer.
 • Over de uiteindelijke selectie kan niet worden gecorrespondeerd.

2. Voorwaarden

 • Het boek dient een biografie te zijn, in de ruimste zin van het woord.
 • Het boek dient oorspronkelijk in het Nederlands geschreven te zijn.
 • Het boek dient voor het eerst gepubliceerd te zijn in de periode tussen 1 juli 2020 en 1 juli 2022.
 • Het boek mag geen herdruk, herziene uitgave, verkorte uitgave of een bewerking van een andere uitgave zijn.
 • Het boek moet verkrijgbaar zijn in de erkende boekhandel.

3. Selectiecriteria (t.b.v. de jury)

 • Aantrekkelijk. De biografie is goed geschreven en geconstrueerd. Ze spreekt hedendaagse lezers aan, met behoud van wat eigen is aan de beschreven tijd en omgeving.  Ze is interessant voor een breder publiek dan alleen lezers met een bepaalde (academische) kennis of interesse. Vorm en stijl dienen het narratief en staan niet voorop als stijloefening.
 • Relevant. Duidelijk wordt waarom de keuze is gemaakt voor juist deze gebiografeerde(n). Wat wordt beschreven, is relevant voor het levensverhaal en zijn betekenis, zonder op zichzelf staande anekdotiek of overbodige details.
 • Ingebed. In de biografie komt de context van tijd en omstandigheden op deskundige en relevante wijze tot leven, met gevoel voor de historische betekenissen van woorden en ideeën die mogelijk verschillend zijn van hedendaagse betekenissen.
 • Verantwoord. De biografie is gebaseerd op degelijk onderzoek. Indien mogelijk zijn ook nieuwe bronnen ontsloten. Het gebruik van de bronnen is controleerbaar. De biograaf gaat, waar relevant, in op conflicterende opvattingen of misvattingen.
 • Kritisch. De biograaf houdt kritische afstand van de gebiografeerde, en maakt persoonlijke betrokkenheid met de gebiografeerde niet leidend. De biograaf idealiseert of demoniseert niet. Analyses en karakteriseringen reiken niet verder dan gezien de beschikbare bronnen en de deskundigheid van de biograaf verantwoord is.

  4. De prijs

  • De Biografieprijs bedraagt maximaal € 15.000,-, ter beschikking gesteld door de Stichting Nederlandse Biografieprijs.
  • Er worden – indien mogelijk – vijf boeken genomineerd. Tijdens de prijsuitreiking zal bekend gemaakt worden wie de winnaar is van de Biografieprijs.
  • De voorzitter van de jury zal de keuze voor het winnende boek toelichten tijdens de prijsuitreiking.

  Postadres:
  Stichting Nederlandse Biografieprijs
  Mw. C. Massier, secretaris
  2e Schuytstraat 43
  2517 XC Den Haag