REGLEMENT DE NEDERLANDSE BIOGRAFIEPRIJS

 1. Algemeen
  a.De Nederlandse Biografieprijs (hierna te noemen: de “Biografieprijs”) wordt behartigd door het bestuur van de Stichting Nederlandse Biografieprijs (hierna te noemen: “de Stichting”).
  b. De Biografieprijs is een prijs voor biografische boeken, die tweejaarlijks uitgereikt wordt.
  c. Het bestuur van de Stichting stelt een deskundige jury aan van minimaal vijf leden en zal de jury vragen om een beslissing te nemen. De voorzitter van de jury heeft stemrecht.
  d. De jury komt tot haar oordeel op grond van een juryreglement, vastgesteld door het bestuur van de Stichting.
  e. De jury zal het bestuur van de Stichting allereerst op de hoogte stellen van haar conclusie.
  f. De jury is niet bevoegd haar aanbevelingen openbaar te maken. Het bestuur zal het advies van de jury overnemen en dit schriftelijk berichten aan iedere deelnemer.
  g. Over de uiteindelijke selectie kan niet worden gecorrespondeerd.
 2. Selectie
  a. Het boek dient een biografie te zijn, zulks in de ruimste zin des woords
  b. Het boek dient oorspronkelijk in het Nederlands geschreven te zijn.
  c. Het boek dient blijk te geven van originaliteit, betrouwbare research en stilistisch vernuft.
  d. Het boek dient voor het eerst gepubliceerd te zijn in de periode tussen 1 april 2018 en 1 juli 2020.
  e. Het boek mag geen herdruk, herziene uitgave, verkorte uitgave of een bewerking van een andere uitgave zijn.
  f. Het boek moet verkrijgbaar zijn in de erkende boekhandel.
 3. De prijs
  a. De Biografieprijs bedraagt maximaal € 15.000,-, ter beschikking gesteld door de Stichting Nederlandse Biografieprijs.
  b. Er worden – indien mogelijk – vijf boeken genomineerd. Tijdens de prijsuitreiking zal bekend gemaakt worden wie de winnaar is van de Biografieprijs.
  c. De voorzitter van de jury zal de keuze voor het winnende boek toelichten tijdens de prijsuitreiking.

Postadres:
Stichting Nederlandse Biografieprijs
Mw. C. Massier, secretaris
Tijdelijk adres: 2e Schuytstraat 43
2517 XC Den Haag