Sinds haar oprichting in december 2008 is de Stichting een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), en met ingang van 1 januari 2012 heeft de Stichting de culturele ANBI-status verworven. U kunt hieronder nadere informatie vinden over de werkzaamheden en uitgaven van de Stichting.

Verantwoording ANBI-status

Stichting Nederlandse Biografieprijs

Doelstelling

De Nederlandse Biografieprijs is een tweejaarlijkse biografieprijs toegekend aan de beste Nederlandstalige Biografie.

De biografie in Nederland kent de afgelopen jaren een geweldige bloei, zowel in het aantal verschenen uitgaven, als in waardering voor het genre. Of het nu om een biografie van een dichter, politicus of oorlogsheld gaat, het bestuur en de jury van De Nederlandse Biografieprijs bekroont graag boeken die voldoen aan de eisen van verantwoord brongebruik, die goed geschreven zijn en/of een verrassende onderwerpskeuze hebben. De tijd dat we een biografie lazen om feiten in op te zoeken lijkt door de komst van internet en Wikipedia pagina’s voorgoed voorbij. In plaats daarvan kenmerkt een bekroonbare biografie zich door de interpretatie van een persoon in relatie tot zijn of haar maatschappelijke en sociale context. Hoe soepel een goede biografie ook leest, het schrijven ervan is een langdurig en vaak moeizaam proces, waar de biografen in gesteund moeten worden. Vanuit die gedachte is de Biografieprijs in het leven geroepen.

Naast het bekronen van biografieën beoogt de Stichting ook het lezen van biografisch werk te bevorderen.

Algemene gegevens

Naam ANBI:Stichting Nederlandse Biografieprijs
Telefoonnummer:06-24772655
K.v.K.:27332648 Haaglanden
RSIN nr./fiscaal nr:8202.38.387
Website:www.biografieprijs.nl
E-mail:contact@biografieprijs.nl
Adres:2e Schuytstraat 43, 2517 XC Den Haag
ANBI-status:per 24.12.2008 (oprichtingsdatum). Culturele ANBI per 1.1.2012.
Contactpersoon:Mw. C. Massier
Bankgegevens:NL26 ABNA 0854 5664 06

Bestuur

In 2020 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Mw. M. Scharloo Voorzitter
Dhr. R.E. Rogaar  Penningmeester
Mw. M. Meurs Bestuurslid
Mw. C. Massier Bestuurslid

De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Aan de bestuursleden wordt geen vacatie- of presentiegeld toegekend. Alleen de door de bestuursleden gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. De Stichting heeft geen werknemers in dienst.

Activiteiten

In 2022 is de Biografieprijs voor de zevende maal uitgereikt. De winnaar is bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in Haarlem op 31 oktober 2022. In 2023 vinden de voorbereidingen plaats voor de uitreiking in 2024. Meer informatie over de Prijs, de uitreiking en de Stichting is te vinden op www.biografieprijs.nl.

Financiële verantwoording

Zie in bijlage de Jaarrekening 2022
Zie in bijlage de Jaarrekening 2020-2021 (gecombineerd) [PDF-file]
Zie in bijlage de Jaarrekening 2019 [PDF-file]
Zie in bijlage de Jaarrekening 2018 [PDF-file]
Zie in bijlage de Jaarrekening 2017 [PDF-file]
Zie in bijlage de Jaarrekening 2016 [PDF-file]
Zie in bijlage de Jaarrekening 2015 [PDF-file]
Zie in bijlage de Jaarrekening 2014 [PDF-file]
Zie in bijlage de Jaarrekening 2013 [PDF-file]