Het Comité van Aanbeveling bestaat uit:

Generaal (bd.) Dick Berlijn
generaal (bd.) voormalig Commandant der Strijdkrachten
Prof. dr. Louise Gunning- Schepers
hoogleraar Gezondheid en Maatschappij, Universiteit van Amsterdam
Prof. Drs. Victor Halberstadt
emeritus-hoogleraar Openbare Financiën, Universiteit Leiden
Nigel Hamilton
schrijver van diverse biografieën over o.a. JFK, Bill Clinton, Montgomery, Heinrich en Thomas Mann
Edward J.A. de Jager
oprichter en oud-voorzitter van de Stichting. Sinds 1986 ondernemer en investeerder
Prof. dr. Frits van Oostrom
universiteitshoogleraar Geesteswetenschappen, Universiteit van Utrecht
Prof. Dr. Paul Schnabel
Nederlands socioloog, Eerste Kamerlid en kroonlid van de Sociaal-Economische Raad
Drs. Marlies Veldhuijzen van Zanten
voorzitter Stichting tot 1 januari 2021, Bestuurder en arts in de zorg. Was staatssecretaris VWS in het kabinet Rutte I. Bestuurlijk actief bij diverse organisaties die maatschappij en wetenschap verbinden.