www.biografieprijs.nl is de officiële website van de Stichting Nederlandse Biografieprijs, hierna te noemen De Stichting. De informatie op deze site wordt verschaft op een “as is” basis en is samengesteld uit bronnen die De Stichting redelijkerwijs als voldoende betrouwbaar mag beschouwen.

Beperkte aansprakelijkheid
De Stichting spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie of content onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De Stichting stelt deze informatie zonder enige verplichting beschikbaar en aanvaardt in verband hiermee op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid.

De informatie op de Website kan, zonder enige kennisgeving, worden gewijzigd of aangepast. Gebruik van deze informatie is dan ook voor eigen risico van de gebruiker.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De Stichting nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Stichting.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Stichting, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Copyright © 2017, Stichting Nederlandse Biografieprijs, Den Haag. Alle rechten voorbehouden.

0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *