Het bestuur bestaat uit:

(Foto: Teylers Museum)

Marjan Scharloo, voorzitter

Marjan Scharloo is historica en lid van de Nederlandse Maatschappij van Letterkunde. Tot 1 januari 2022 was zij algemeen directeur van Teylers Museum, waar zij vertrok na de voltooiing van de restauratie van het monumentale woonhuis van Pieter Teyler. ‘Graag wil ik bijdragen aan het tweejaarlijks eerbetoon voor schrijvers van Nederlandse biografiën omdat zij ons door hun persoonlijke geschiedenissen meenemen naar andere tijden of onbekende werelden‘.

Roelf Rogaar

Na mijn loopbaan als bankier in de functie van directievoorzitter van Theodoor Gilissen Bankiers, stel ik graag mijn ervaring ter beschikking van de Stichting.


Hein Jens

Geïnteresseerd in cultuur (alle vormen), vreemde culturen en literatuur, waarbij biografieën in het bijzonder, omdat deze een goed inzicht kunnen geven in de beweegredenen en omgevingsfactoren die het doen en laten van de mens bepalen. Was lid van de jury van de Biografieprijs in 2010.


May Meurs

Vanaf 2018 betrokken bij de stichting als bestuurslid. Als acquirerend redacteur is zij verbonden aan Walburg Pers en Amsterdam University Press. Ze brengt voornamelijk historische boeken uit en is verantwoordelijk voor publicatie van vele biografieën. ‘Het bijzondere aan de biografie vind ik dat je in het unieke van een persoon het grotere verhaal van de geschiedenis tegenkomt.’


Carly Massier

Secretaris. Vanaf de oprichting in 2008 betrokken bij de stichting (voorheen: Stichting Erik Hazelhoff Roelfzema Prijs), eerst via het secretariaat en nu als bestuurslid.