Het bestuur bestaat uit:

Marlies Veldhuijzen van Zanten – Voorzitter
Bestuurder en arts in de zorg. Was staatssecretaris VWS in het kabinet Rutte I. Bestuurlijk actief bij diverse organisaties die maatschappij en wetenschap verbinden.
“ In mijn werk als arts en als politica heb ik ervaren hoe fundamenteel mensen kiezen hoe zij zich opstellen in het licht van wat hen overkomt. Dat geldt voor de historische gebeurtenissen van hun tijd evenzeer als voor de persoonlijke gebeurtenissen in hun leven. “Wat ik in biografieën belangrijk vind is dat die alle kanten van een medemens belichten, zonder terughoudendheid. Mooi dat die twee dingen elkaar in deze stichting vinden”.

Roelf Rogaar

Na mijn loopbaan als bankier in de functie van directievoorzitter van Theodoor Gilissen Bankiers, stel ik graag mijn ervaring ter beschikking van de Stichting.

Hein J. Jens

Geïnteresseerd in cultuur (alle vormen), vreemde culturen en literatuur, waarbij biografieën in het bijzonder, omdat deze een goed inzicht kunnen geven in de beweegredenen en omgevingsfactoren die het doen en laten van de mens bepalen. Was lid van de jury van de Biografieprijs in 2010.

May Meurs

Kunsthistoricus en zo’n twintig jaar werkzaam in de uitgeverij. Als zelfstandig uitgever en redacteur is ze tegenwoordig werkzaam voor verschillende uitgeverijen. Ze houdt zich vooral bezig met non-fictie en is verantwoordelijk voor de publicatie van vele biografieën, een genre dat haar bijzonder aanspreekt. ‘Het bijzondere aan de biografie vind ik dat je in het unieke van een persoon het grotere verhaal van de geschiedenis tegenkomt.

Carly Massier

Secretaris. Vanaf de oprichting in 2008 betrokken bij de stichting (voorheen: Stichting Erik Hazelhoff Roelfzema Prijs), eerst via het secretariaat en nu als bestuurslid.