De jury van 2022 bestaat uit:

Prof. mr. A. Soeteman (1944) is emeritus hoogleraar rechtsfilosofie aan de VU. Hij publiceerde over recht en logica, juridisch redeneren en de democratische rechtsstaat. Hij was onder meer wetenschappelijk secretaris van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en is lid van de KNAW. Naast zijn wetenschappelijk werk was hij onder meer voorzitter van de Stichting Stadsschouwburg en Concertgebouw te Haarlem en voorzitter van de Commissie van Advies inzake Gewetensbezwaren Militaire Dienst. Momenteel is hij nog voorzitter van het Dr. Abraham Kuyperfonds.

Pauline Kruseman (1942) is oud-directeur van het Amsterdams Historisch Museum, o.a. oud-voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei, oud-voorzitter Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Dr. mr. Maarten Asscher (1957) is schrijver en poëzievertaler. Verder was hij uitgever (Meulenhoff), kunstambtenaar (OCW) en boekverkoper (Athenaeum Boekhandel). Hij studeerde rechten en promoveerde nadien op een studie over literatuur en gevangenschap. In het najaar van 2022 verschijnt zijn nieuwe roman De schaduw van een vriend.

(Foto: Sacha de Boer)

Prof. dr. Elke Brems is hoogleraar Nederlandse cultuur en vertaalwetenschap aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven. Daar doet ze onderzoek naar de circulatie van literaire teksten over taal- en landsgrenzen heen. Ze schrijft daarnaast ook over hedendaagse literatuur.

Prof. dr. Frits van Oostrom is universiteitshoogleraar te Utrecht, gespecialiseerd in middeleeuwse letterkunde. Zijn boek Maerlants wereld won de AKO Literatuurprijs 1996. Zijn jongste boek Nobel streven (2017), een biografie van de laat-veertiende-eeuwse ridder Jan van Brederode, werd bekroond met de Libris Geschiedenis Prijs 2018 voor het beste historische boek. Momenteel werkt hij aan De Reynaert. Leven met een middeleeuws meesterwerk, te verschijnen in mei 2023.