De jury van 2020 bestaat uit:

Elisabeth Leijnse is hoogleraar Nederlandse en algemene letterkunde aan de Universiteit van Namen. In 1992 promoveerde zij op een proefschrift over het Franstalige symbolisme in Nederland. In 2016 werd haar biografie Cécile en Elsa, strijdbare freules bekroond met de Nederlandse Biografieprijs (toen nog Erik Hazelhoff Roelfzema Prijs) en de Libris Geschiedenis Prijs. Ze werkt aan een biografie van de Belgische schrijver Maurice Maeterlinck, Nobelprijswinnaar voor literatuur in 1911.

Sander van Walsum studeerde geschiedenis in Utrecht. Na zijn afstuderen was hij achtereenvolgens redacteur Binnenland bij NRC Handelsblad, verslaggever bij Elsevier en hoofdredacteur van het Utrechts Universiteitsblad. In 1996 trad hij toe tot de redactie van de Volkskrant. Voor die krant was hij onder andere correspondent in Berlijn (van 2004 tot 2009), chef Centrale Eindredactie en chef Opinie & Debat. Momenteel is hij commentator en ‘huishistoricus’ van de Volkskrant, wat onder andere inhoudt dat hij boeken over historische thema’s bespreekt. Sander van Walsum schreef boeken over de Universiteit Utrecht tijdens de Duitse bezetting, en over het geloofsleven van de Nederlander. Hij schreef twee, door Atlas Contact uitgegeven, romans: De Afslag (2008) en Emma (2009). Van 2010 tot 2015 was Van Walsum cursusleider van de Stichting Wetenschapscorrespondentie (SCW), die schrijfcursussen voor academici verzorgt.

Cees van Wijk is oud directeur-eigenaar Gottmer Uitgeversgroep bv te Haarlem. Belangrijkste voormalige nevenfuncties:
– voorzitter bestuur Groep Algemene Uitgevers van het Nederlands Uitgeversverbond ( NUV ), inmiddels Mediafederatie geheten
– voorzitter bestuur Commissie Auteursrecht van het NUV
– lid resp. voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Luister- en Braillebibliotheek en lid van de Raad van Toezicht van de Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken
– directeur Teylers Stichting en lid van de Raad van Toezicht Teylers Museum lid bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
Heden
– Lid Geschillencommissie Auteurscontractenrecht
– Coach jonge ondernemers en start-ups vanuit financieringsinstituut Qredits.

Mary Kemperink is emeritus hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij houdt zich in haar onderzoek meer in het bijzonder bezig met de wederzijdse relatie tussen literatuur en wetenschap. Zij publiceerde hierover het boek Gedeelde kennis. Literatuur en wetenschap in Nederland, 1860-1930 (2011).Momenteel werkt zij aan een boek over de rol van West-Europese literatuur in de ontwikkeling en verspreiding van het concept homoseksualiteit in de periode 1850-1920.

Truze Lodder ‘De tweejaarlijkse prijs voor oorspronkelijk in het Nederlands geschreven biografieën heeft in 2018 mijn belangstelling getrokken. Ik lees graag biografieën, niet alleen Nederlandstalige, en was verrast dat de stichting me benaderde voor deelname aan de jurering ten behoeve van de in 2020 toe te kennen prijs.  In het verleden was ik bestuurslid van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam, momenteel is mijn professionele aandacht gericht op podiumkunsten, beeldende kunst en pensioenen. Ik verheug me enorm op het lezen van biografieën en op de juryberaadslagingen!’

Marlies Veldhuijzen van Zanten – Namens het bestuur/ begeleiding juryproces