Postadres

Mw. C. Massier
Anna van Hannoverstraat 4, Gebouw H0 & IO
2595 BJ Den Haag

Tel: 06-24772655
Mail: contact@biografieprijs.nl

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage onder nr. 27332648.