Stichting Nederlandse Biografieprijs

 

Doelstelling

De Nederlandse Biografieprijs is een tweejaarlijkse biografieprijs toegekend aan de beste Nederlandstalige Biografie.

De biografie in Nederland kent de afgelopen jaren een geweldige bloei, zowel in het aantal verschenen uitgaven, als in waardering voor het genre. Of het nu om een biografie van een dichter, politicus of oorlogsheld gaat, het bestuur en de jury van De Nederlandse Biografieprijs bekroont graag boeken die voldoen aan de eisen van verantwoord brongebruik, die goed geschreven zijn en/of een verrassende onderwerpskeuze hebben. De tijd dat we een biografie lazen om feiten in op te zoeken lijkt door de komst van internet en Wikipedia pagina’s voorgoed voorbij. In plaats daarvan kenmerkt een bekroonbare biografie zich door de interpretatie van een persoon in relatie tot zijn of haar maatschappelijke en sociale context. Hoe soepel een goede biografie ook leest, het schrijven ervan is een langdurig en vaak moeizaam proces, waar de biografen in gesteund moeten worden. Vanuit die gedachte is de Biografieprijs in het leven geroepen.

Naast het bekronen van biografieën beoogt de Stichting ook het lezen van biografisch werk te bevorderen.

Algemene gegevens

Naam ANBI: Stichting Nederlandse Biografieprijs
Telefoonnummer: 06-24772655 / 070-3120312
K.v.K.: 27332648 Haaglanden
RSIN nr./fiscaal nr: 8202.38.387
Website: www.biografieprijs.nl
E-mail: contact@biografieprijs.nl
Adres: Koninginnegracht 5, 2514 AA Den Haag
ANBI-status: per 24.12.2008 (oprichtingsdatum). Culturele ANBI per 1.1.2012.
Contactpersoon: Mw. C. Massier

Bestuur

In 2018 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Mw. M. Veldhuijzen van Zanten  Voorzitter
Dhr. E.J.A. de Jager  Bestuurslid
Dhr. R.E. Rogaar  Bestuurslid
Dhr. H.J. Jens  Bestuurslid
Mw. M. Meurs  Bestuurslid
Mw. C. Massier  Bestuurslid

De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Aan de bestuursleden wordt geen vacatie- of presentiegeld toegekend. Alleen de door de bestuursleden gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. De Stichting heeft geen werknemers in dienst.

Activiteiten 2017/2018

In 2018 wordt de Biografieprijs voor de vijfde maal uitgereikt. De uitreiking vindt plaatst op 18 september 2018. Meer informatie over de Prijs, de uitreiking en de Stichting is te vinden op www.biografieprijs.nl. De website is momenteel nog in ontwikkeling.

Financiële verantwoording

Zie in bijlage de Jaarrekening 2017 [PDF-file]
Zie in bijlage de Jaarrekening 2016 [PDF-file]
Zie in bijlage de Jaarrekening 2015 [PDF-file]
Zie in bijlage de Jaarrekening 2014 [PDF-file]
Zie in bijlage de Jaarrekening 2013 [PDF-file]